231108Bảy ngày cho mãi mãi
Tự thú của một tín đồ shopping
Người tình
Giá đâu đó có người đợi tôi
Hẹn gặp ở Samarra
Toyota way - lean production

Yup mới rinh về. Một ngày không xa sẽ đi rinh về nhiều books khác mà đã đau lòng bỏ lại -- ko đủ $ để thu về 1 lúc. Vì những tình yêu này và 2 ngày quá đà dịp Halloween tháng này lại tiếp tục lâm nguy! Chẳng có gì biền chuyển tháng nào cũng như tháng nào có tệ đi chứ never khá hơn...