231108Bảy ngày cho mãi mãi
Tự thú của một tín đồ shopping
Người tình
Giá đâu đó có người đợi tôi
Hẹn gặp ở Samarra
Toyota way - lean production

Yup mới rinh về. Một ngày không xa sẽ đi rinh về nhiều books khác mà đã đau lòng bỏ lại -- ko đủ $ để thu về 1 lúc. Vì những tình yêu này và 2 ngày quá đà dịp Halloween tháng này lại tiếp tục lâm nguy! Chẳng có gì biền chuyển tháng nào cũng như tháng nào có tệ đi chứ never khá hơn...
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'410','66uljnn6m91ot1uioi73cbhkh7','0','Guest','0','54.198.103.13','2018-09-24 08:44:37','/a104639/231108.html')