1/2

Đêm và bài làm những lúc sát hạn deadline............

Nó đuối làm sao đâu á

Cũng may là ko quên cố chịu và cố gắng rồi cũng xong. Xem như 1/2 khủng hoảng học hành đã qua chỉ còn hốt 3 vụ chót nữa xỉu là vừa T_T.

Thui ngủ sắp gãy lưng đến nơi rồi.


Mà sao đêm buồn quá...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'410','h4cmdbfjpadrkbr4cvp7u5pvf5','0','Guest','0','54.198.103.13','2018-09-24 08:45:00','/a114935/1-2.html')