Phỡn

Up vài tấm hình update bản thân và 1 vài tấm hình cho có không khí nô ên 1 chút ^^.

Sinh nhật Ngô Ngáo từ cuối tháng 10 :D ( với Alldindin)
Đây là Ngô Ngáo :D

Photobucket

Mặt ngu vãi chưởng =]]
Photobucket

Photobucket


Photobucket

Photobucket


Photobucket 

Photobucket

Còn đây là vài tấm hum đầu tháng 12 đi măm với cty tại nhà hàng Uno. Sau đó có vài tấm hình mừng mừng Noel :D

Chân dung síp nhí nhảnh cụa iem ^^
click to comment

Con quái gì giống giống chem chép á quên tên mất tiêu òi phải Vòm ko ta? @_@. Ăn bạo quá ko chụp lại món ăn gì hết :D
click to comment


Kiều nữ ^^
click to comment

click to comment 

Khu Sheraton- ĐK
click to comment
click to comment click to comment click to comment click to comment

Tạm hết ^^
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'410','2eh7mcogqm5655ebs5u4kh7s22','0','Guest','0','54.198.103.13','2018-09-24 09:02:04','/a118030/phon.html')