vuon uom

Nguyên 1 bản thảo SWOT cho vườn ươm doanh nhân mất hết mất sạch từc quáaaaaaaa muốn khóc quáaaaa :(((((((

 

Hư laptop hư xe xài nhờ aspire one acer cực kỳ chuối wireless lúc được lúc mất. Hic mất bài rồi làm sao làm lại được nữa đây bực bội quá đi mất :((