come back

Come back...

Mọi thứ dường như vẫn thế dù đã qua 1 thời gian
À không có khác chút ít :D đang phải trong giai đoạn chờ đợi cho công việc chính thức đầu tiên ^^

Vnweblogs vẫn như xưa có phần tăng đáng kể  những lời văn thơ mượt mà của những bậc bô lão :D
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'410','rh5iqdm4a4st02bai4ncun88g5','0','Guest','0','54.198.103.13','2018-09-24 08:49:58','/a184761/come-back.html')