Cuộc đời là những chuyến đi

Những chuyến đi...

Dù tốt hay xấu dù được hay mất cuộc sống đã có những điều vô cùng thú vị :-)

12/10 - ĐN-Hội An

1/11 - Cambodia đến Sihanouk Ville và chương trình từ thiện ở tỉnh Kampong Speu

2/11 - ĐN- Hội An lần nữa

3/11 - Hà Nội sau 4 năm từ lần đầu tiên đặt chân ra đất Thủ đô

Tiếp tháng 4 này sẽ đi đâu nhỉ :)